INSTALLATION

Installation

S.E.W. utför installationsarbeten åt företag inom områdena:

 • Brandlarmsystem
 • Utrymningslarm
 • Talande utrymningslarm (TUL)
 • Driftlarm
 • Nöd-/utrymningsskyltar
 • Patientlarmer
 • RWC-larm
 • Porttelefoner
 • Ljudanläggningar
 • Ur- anläggningar
 • Rökluckor

Våra kunder finns i huvudsak bland fastighetsbolag, kommuner och landsting men även bostadsföreningar och mindre företag finns i vår kundkrets.

INSTALLATION BRANDLARM

Vi är ett produktoberoende företag därför kan vi installera samtliga brandlarmanläggningar som finns på marknaden beroende på kundens behov och önskemål.

BEHÖRIG INGENJÖR – BRANDALRM

S.E.W. har en mångårig erfarenhet av SBF(RUS)-godkända installationer. Vi är ett produktoberoende installationsföretag som uppfyller kraven enligt Svenska Brandförsvarsföreningen gällande ”Normen för behörig ingenjör brandlarm”.

ANLÄGGARFÖRETAG – BRANDALRM

S.E.W. har ett mångårigt tekniskt samarbete med de flesta anläggarföretagen för att kunna erbjuda kunden den perfekta lösningen. Vi samarbetar bl.a med: