ISO-CERTIFIERING

Detta år påbörjas iso-certifieringen för EIO-Q som är en vägledning i processen för att införa ett ledningssystem, alltifrån kvalitetssäkring i enskilda projekt till att införa ett heltäckande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.