SERVICE

service

Arbetsområden

S.E.W. Tele & Elektronikservice AB har över 30 års erfarenhet och goda rutiner när det gäller service-arbeten inom:

 • Brandlarmsystem
 • Snabbtelefoner
 • Driftlarm
 • Nöd-/utrymningsskyltar
 • Patientlarm/RWC-larm
 • Porttelefoner
 • Ljudanläggningar
 • Ur- anläggningar
 • Telefonsystem
 • Överfallslarm
 • Övrig teleutrustning

SERVICE BRANDLARM

Vi är ett produktoberoende företag och därför utför vi service på samtliga brandlarmanläggningar som finns på marknaden.