UNDERHÅLL

underhåll

S.E.W. Tele & Elektronikservice AB har en mångårig erfarenhet i underhåll- /serviceavtal till företag, kommuner och landsting. Allt från enstaka anläggningar på företag till att sköta alla anläggningar inom kommuner där all tele och larm ingår.

UNDERHÅLL-/SERVICEAVTAL – BRANDLARM

Vi erbjuder kunderna underhållsavtal där vi månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis utför provningar på brandlarmanläggningen för att tillse att denna är i fullgott skick och för att minimera fellarm. Detta underhåll ingår i tänkandet om Systematiskt brandskyddsarbete, SBA (SRVFS 2004:3).

ANLÄGGARFÖRETAG

S.E.W. har ett mångårigt tekniskt samarbete med nedanstående företag när det gäller godkända produkter och utfärdande av anläggarintyg för brandlarmanläggningar, samt driftsättningar.