VÄRDEGRUND

På S.E.W. Tele & Elektronikservice AB jobbar vi aktivt med ett antal grundläggande värderingar som präglar vår verksamhet och vårt arbetssätt.

PRESTIGELÖSHET

 • Vi visar respekt genom att vara öppna och lyhörda mot våra arbetskamrater, kunder och leverantörer.
 • Vi är viktigare än jag. Vi är lagspelare och strävar efter samarbete och sammanhållning i laget och ställer alltid upp för varandra.
 • Vi är ödmjuka och visar mod genom att våga be om hjälp och dela med oss av våra kunskaper.

ENTREPRENÖRSKAP

 • Vi visar engagemang genom att beslut blir genomförda.
 • Vi ser möjligheter och fastnar inte i problemen.
 • Vi är kreativa, inspirerar kunden till nya lösningar.

KUNDNÄRHET

 • Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer genom att komma i tid, vara pålästa och ge bästa möjliga service utifrån kundens behov.
 • Vi lär känna kunder, medarbetare och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande.

AFFÄRSMÄSSIGHET

 • Vi sätter och förankrar tydliga mål och följer aktivt upp dessa.
 • Vi agerar kompetent och söker win-win-lösningar.
 • Vi ser till att använda de resurser som finns i form av kunskap, kompetens och verktyg.